Мета навчальної дисципліни: набуття здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD) теоретичних знань та практичних навичок професійного і особистісного зростання, подолання внутрішніх суперечностей та створення передумов саморозвитку.

 

Завдання:

-       сприяння формуванню у аспірантів системи знань про сутність особистісного розвитку, глибокого розуміння сучасних соціальних процесів, «смислу історії» та «смислу особистого життя», конструктивної динаміки образу «Я», а також знання філософсько-психологічних підходів до розуміння соціальних систем і розвитку особистості: гуманістичний, психоаналітичний, синергетичний, тощо;

-       розуміння суспільної потреби в розвиненій особистості, гуманістичного потенціалу України у розвитку соціуму і особистості, поняття розвитку і саморозвитку особистості, термінів: «активність» та «само активність», «індивід», «особистість», «індивідуальність» як етапи розвитку і саморозвитку особистості;

-       вміння визначати параметри саморозвитку: спрямованість, зміст, стійкість, ефективність у формуванні своєї особистості, виявляти взаємозв’язки і протиріччя, фактори саморозвитку, усвідомлювати процес саморозвитку особистості, складати програму саморозвитку особистості, проводити тренінги особистісного зростання.

 

Завдання навчальної дисципліни:

·        сприяння формуванню у аспірантів системи знань про сутність особистісного розвитку, глибокого розуміння сучасних соціальних процесів, «смислу історії» та «смислу особистого життя», конструктивної динаміки образу «Я», а також знання філософсько-психологічних підходів до розуміння соціальних систем і розвитку особистості: гуманістичний, психоаналітичний, синергетичний, тощо;

·        розуміння суспільної потреби в розвиненій особистості, гуманістичного потенціалу України у розвитку соціуму і особистості, поняття розвитку і саморозвитку особистості, термінів: «активність» та «само активність», «індивід», «особистість», «індивідуальність», «емоційний інтелект», «дизайн-мислення», «співпраця», «риторика» а також набуття навичок критичного та системного мислення, вміння приймати свідомі рішення, брати на себе відповідальність, розуміти наслідки своїх дій, мислити стратегічно, бути креативним, генерувати ідеї, виявляти емпатію до оточуючих, вміти доносити свої думки, щоб бути почутим, продуктивно презентувати себе та свої ідеї, працювати в команді;

·        вміння визначати параметри саморозвитку: спрямованість, зміст, стійкість, ефективність у формуванні своєї особистості, виявляти взаємозв’язки і протиріччя, фактори саморозвитку, усвідомлювати процес саморозвитку особистості, складати програму саморозвитку особистості.


Дисципліна «Іноземна мова для академічних цілей» спрямована на поглиблення і вдосконалення володіння англійською мовою здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). Курс передбачає оволодіння слухачами усними та письмовими навичками наукового стилю англійської мови, навичками читання наукових текстів, аналізу мовних одиниць і особливостей наукового стилю, навичками аудіювання.

 


Робоча програма педагогічної практики для аспірантів 2 та 3 року навчання освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, спеціальності 034 «Культурологія». Проводиться у III-IV та V-VI семестрах.

Курс навчальної дисципліни «Сучасне мистецтво та новітні арт-технології» призначається для викладання аспірантам освітньо-наукового ступеня – доктор філософії, спеціальності 034 «Культурологія», 022 «Дизайн».

Викладається у І семестрі.

Викладач - канд. мистецтвознавства, професор Оборська С.В.

Дисципліна "Українознавчі студії та історія української культури" викладається для аспірантів першого року навчання, спеціальності 034 Культурологія у ІІ семестрі.

«Українознавчі студії та історія української культури» є вибірковою дисципліною навчального плану підготовки докторів філософії-культурологів . Вона ґрунтується на основі узагальнення фундаментальних знань теорії та практики новітніх вітчизняних та зарубіжних розвідок у галузі історії української культури та українознавчих студій.