"Магістерська виконавська програма (фах)" - освітня компонента, призначена для здобувачів 1-го року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Викладачі:  Дріневська В.С., заслужена артистка України, доцент з/н; Закрасняна Ж.М., ст. викладач; Кірішев М.М., заслужений артист України, доцент з/н; Лисенко В.В., викладач; Пащук С.М., заслужений артист України, доцент з/н; Пістунова Т.В., доцент; Сінельніков І.Г., заслужений працівник культури України, доцент; Скаженик М.В., кандидат мистецтвознавства, доцент; Яницький Т.Й., кандидат мистецтвознавства, заслужений артист України, доцент з/н

«Методологія підготовки магістерського творчого проєкту» є обов’язковою освітньою компонентою навчального плану, циклу професійної та практичної підготовки, яка сприяє: формуванню навичок наукової комунікації, розширенню наукового кругозору відповідно до концепції академічної культури та академічної доброчесності, поглибленню здатності збирати, аналізувати та синтезувати художню інформацію, розвитку музично-аналітичного мислення, розуміння закономірностей науково-творчого аналізу музичного твору, етапів написання, технічних вимог та презентації проєкту.

Викладач: Дорофєєва Вероніка Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент (лекційні, практичні заняття та підсумковий контроль)


Дисципліна "Сучасне музикознавство" призначена для магістрів факультету музичного мистецтва 1 року навчання, розрахована на 1 семестр. Викладач - Брояко Надія Богданівна.

«Сучасні тенденції у музичному мистецтві» є обов’язковою освітньою компонентою навчального плану, спрямована на виховання високопрофесійного фахівця музичного мистецтва, з теоретичними та практичними навичками вільно орієнтуватися в проблемах сучасного вітчизняного музикознавства.

Викладач: Брояко Надія Богданівна, кандидат мистецтвознавства, професор (лекції, практичні, підсумковий контроль)