"Магістерська виконавська програма (фах)" - освітня компонента, призначена для здобувачів 1-го курсу ОС "Магістр" (5-го курсу) спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Викладається групою викладачів 10-му (2-му ОС "Магістр") семестрах.

Дисципліна "Сучасне музикознавство" призначена для магістрів факультету музичного мистецтва 1 року навчання, розрахована на 1-2 семестр. Викладач - Тормахова Вероніка Миколаївна.

Дисципліна "Творчий колектив (за фаховим спрямування)" призначена для студентів 1-го курсу ОС "Магістр" спеціальності 025 "Музичне мистецтво". Викладається групою викладачів в 9-му (1-му ОС "Магістр") та 10-му (2-му ОС "Магістр") семестрах.