Дисципліна викладається для студентів всіх спеціальностей рівня "Магістр" у І семестрі.
Загальна кількість годин - 90.
Лекцій - 22 години.

Викладач: доктор історичних наук, професор Валерій Васильович Ластовський

Дисципліна викладається для студентів 1 курсу ОС "Магістр" спеціальностей 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", 022 "Дизайн", 024 "Хореографія", 025 "Музичне мистецтво", 026 "Сценічне мистецтво", 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 034 "Культурологія", 061 "Журналістика", 122 "Комп'ютерні науки", 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Викладається у 1 або 2 семестрі. Викладач - Кириленко К.М.

Дисципліна викладається для студентів 1 курсу ОС "Магістр" спеціальностей 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", 022 "Дизайн", 024 "Хореографія", 025 "Музичне мистецтво", 026 "Сценічне мистецтво", 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 034 "Культурологія", 061 "Журналістика", 122 "Комп'ютерні науки", 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Викладається у 1 семестрі. Викладачі - Бойко Л.П., Кундеревич О.В.

Дисципліна викладається для студентів 1 курсу ОС "Магістр" спеціальностей 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво", 022 "Дизайн", 024 "Хореографія", 025 "Музичне мистецтво", 026 "Сценічне мистецтво", 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство", 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 034 "Культурологія", 061 "Журналістика", 122 "Комп'ютерні науки", 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм", 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Викладається у 1 семестрі. Викладачі - Бойко Л.П., Кундеревич О.В.