Дисципліна «Експертиза музейних колекцій» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів  спеціальності 027, «Музеєзнавство, пам"яткознавство» викладається у 7 семестрі. Викладач: Гречко Д.С.

Дисципліна викладається для студентів факультету інформаційної політики та кібербезпеки спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство" у 7 та 8 семестрах