Дисципліна "Експертиза музейних колекцій" призначена для спеціальності  027 "Музеєзнавство, пам’яткознавство", викладається в 5-6 семестрах: викладачі Лупаренко Г.В., Чухрай Л.О.

Навчальна дисципліна для 3 курсу бакалаврату, 5 семестр