Дисципліна "Археологія України" для студентів 1-2 курсу спеціальності 027 "Музеєзнавство, пам’яткознавство"

Дисципліна «Музеєзнавство: історія і теорія» для студентів 2 курсу спеціальності 027 Музеєзнавство,  пам’яткознавства