Дисципліна "Комп'ютерні технології в дизайні" призначена для спеціальності 022 Дизайн, секції "Дизайн одягу" Кафедри дизайну та технологій. Викладається в 3-4 семестрі. Викладач: О.М. Шандренко