Дисципліна «Декоративна дендрологія» призначена для напряму підготовки 022 Дизайн (спеціалізації «Дизайн середовища»).
Викладається у 5-6 семестрах. Викладач: Швець І.В.