Дисципліна «Конструювання та інженерія середовищних об’єктів» призначена для спеціальності 022 «Дизайн», викладається на 2 курсі в 3-4 семестрі. Викладачі: Бондар І.С., Семироз Н.Г.